מהו עורך דין מנהלי ומתי צריך אותו?

[whatsapp]

המשפט המנהלי עוסק באנטקרציה שבין האדם לרשות. הוא בא לעשות סדר בין הפעולות של כל הגופים השלטוניים שנמצאים תחת הרשות המבצעת. עורך דין מנהלי יוכל ללוות את הלקוח מול הרשויות השונות ולתבוע את זכויותיו השונות.

באופן כללי, הכוונה במשפט המנהלי היא לעיסוק בקשר שבין אדם לרשות היא הקשר בין גוף פרטי, חברה, עמותה לבין הרשויות המנהליות, עיריות, המדינה על כל זרועותיה. נדמה כי יש מאין הפרה של עיקרון הפרדת הרשויות אבל האמת היא שזה בדיוק ההיפך.

הרשויות נועדו לאזן אחת את השניה והטענה שבג“ץ מתערב או מבטל חוקים איננה נכונה כי הכל נעשה במסגרת החוק וכאשר כל הנסיבות מתמלאות ויש פגיעה בלתי מידתית.

אילו סוגים של הליכים מנהליים קיימים?

ובכן, הליכים מנהליים קיימים בבית המשפט העליון, בבג“ץ, בבתי המשפט המחוזיים כאשר העתירות המנהליות מתקיימות בקשת רחב של נושאים החל מדיני מכרזים, רישוי עסקים, תכנון, בנייה, החלטות הממשלה, החלטות של ראש הממשלה ועוד.

כלומר, לבית המשפט העליון יש שתי פונקציות. הראשונה כבג“ץ וכבית משפט לעניינים מנהליים או אזרחיים.

למעשה, שלטון החוק במחוקק לא נותן חסינות לאף אחד וכל אחד ואחת מאיתנו צריכים לבוא ולתת את הדין בבית המשפט העליון.

ניתן לבצע חלוקה של הביקורת השיפוטית על החלטה מנהלית ל-3 קבוצות:

  1. סמכות מנהלית – בית המשפט ישאל האם הפעולה נעשתה בסמכות או בהעדר סמכות
  2. ההחלטה המנהלית – בחינת חוקיות ההחלטה במקרים של החלטה חוקית או לא חוקית והחלטה סבירה או לא סבירה בנסיבות המקרה.
  3. תקינות ההליך – יש מקרים בהם בית המשפט יתערב בהחלטה שנחשבת לחוקית אבל חורגת ממתחם הסבירות.

מתי מגישים תביעה מנהלית?

במצב שבו רשות התנהלה שלא כדין. בחוסר סמכות. רשות חייבת להתנהל לפי החוק. כאשר יש מתחם של סבירות והשרות יוצאת כנגדה, בית משפט העליון מתערב ויש תביעה מנהלית.

במה שונה המשפט המנהלי מהמשפט האזרחי?

ובכן, המשפט המנהלי הוא סוג של ”הרצון להציל עשוק מיד עושקו“. כשאדם פרטי נמצא מול רשות, הוא הרבה פעמים יחשוש לצאת כנגדה וכאן נכנס לתמונה המשפט המנהלי וחשיבותו של עורך דין מנהלי מקצועי אשר יוכל ללוות את האדם מול הרשות. במשפט אזרחי מדובר על מקרים של בין אדם לאדם.

האם קיימת דרישה מסוימת לעמוד בתנאי סף לצורך הליך משפטי מנהלי?

כאשר מגישים עתירה מנהלית, חייבים לעמוד בדרישות קפדניות כמו למשל תום לב מוגבר, גילוי מלא, לגלות את כל העובדות, גם כאלה שלרעת התובע, אסור לאחר בזמנים מה שנקרא במשפט האזרחי והפלילי התיישנות, זה לא קיים במשפט המנהלי. במשפט המנהלי חייבים לעבוד מהר, לא לפספס את המומנט, לעשות עבודה שהיא מאוד יסודית ולמצות את כל ההליכים לפני הפניה לבית המשפט.

דבר נוסף שחשוב לדעת בהקשר של משפט מנהלי הוא שבג“ץ תמיד יושב בהכרעה ראשונה.