מילון מונחים

 1. תזרים מזומנים- ליבו של כל עסק הוא תזרים המזומנים, ברגע שאין תזרים מזומנים אל העסק מסיבה כזו או אחרת, העסק הופך ללא ריווחי וסכנת חיים מרחפת מעליו.
 2. תוכנית עסקית- מסמך קודם להקמת עסק אשר מפרט את דרכי הפעולה, את המתחרים באזור, את אחוזי הרווח, את דרכי הפרסום והשיווק ועוד…
 3. מט"י- ראשי תיבות של מרכז טיפוח יזמות, גוף זה עוזר, מייעץ ומלווה כספים בריבית נמוכה לעסקים קטנים ועסקים שבראשית דרכם.
 4. אישור ניהול ספרים- מסמך זה מונפק על ידי מס הכנסה במטרה להעניק עדות כי העסק מוכר על ידי מס הכנסה והרשום על התעודה גם מנהל את ספרי החשבון.
 5. ניכוי מס במקור- מונח זה מתייחס לחובה החלה על המשלם להפריש סכום כסף למס הכנסה מהתשלום למוטב, לדוגמא: בעל עסק המשלם משכורות לעובדיו יפריש את המס ישירות לרשות המיסים.
 6. מע"מ- ראשי התיבות של מס ערך מוסף, מס זה מוטל על רכישה בכל שרשרת התגלגלותו של המוצר בין אם זה היצרן, או הקמעונאי כולם משלמים מע"מ.
 7. עוסק פטור- עוסק פטור הינו עסק שסך כל מחזור העסקאות שלו במשך שנה לא יעבור את סכום 70,605 ₪ (סכום משתנה), בעלי עסקים אלו פטורים ממס ערך מוסף.
 8. עוסק מורשה- ישנם כמה סוגים של עסקים ובעלי מקצוע אשר מחויבים לפתוח עוסק מורשה, עוסק זה חייב בגביית מע"מ ויכול להוציא חשבוניות מס ללקוח. בעל העסק ידווח אחת לחוד או אחת לחודשיים לשלטונות המס לגבי סכום המע"מ שגבה מלקוחותיו ועל סכומי הכסף ששילם על מע"מ בעת רכישות לעסק, את קיזוז הסכום יבצעו שלטונות המס ובמקרה הצורך יגבו את ההפרש או יבצעו החזר.
 9. ביטוח לאומי- ביטוח לאומי הוא מוסד מדיני אשר מטרתו להבטיח את תושבי המדינה במישור הכלכלי, כל אדם מפריש מידי חודש לביטוח לאומי סכום כסף בהתאם לרמת הכנסתו ולא משנה אם הוא שכיר או אמצעי.
 10. חשבונית מס- חשבונית מס היא למעשה מסמך המפרט את פרטי העסקה שהתבצעה בין הלקוח למוכר וכוללת את מספר המוצרים וסכום הקנייה הסופי, עסקים שומרים על חשבוניות מס אלו בכדי להוכיח על הוצאותיהם ולהתחשבן עם שלטונות המס בתום השנה על גובה תשלום המס.
 11. קבלה- מסמך המאשר קבלת תשלום עבור מוצר או שרות שעסק סיפק, בקבלה ירשם סכום העסקה ובאיזה צורה הכסף התקבל (מזומן, שיק, אשראי וכ"ו…).
 12. מס הכנסה- מס זה הטילה המדינה על כל אדם שמרוויח כסף לשלם לקופתה, גובה המס שישולם יילקח אך ורק מהרווחים של העסק ובאחוזים שונים בין עסק לעסק בהתאם לרווחיו ובהתאם לסוגו.
 13. תשלום שוטף- תשלום אשר מתבצע מספר שבועות או חודשים לאחר סיום העסקה, קיימים תשלומים כגון שוטף+ 30, שוטף+ 60, שוטף+ 120 וכ"ו… עסקים רבים מבצעים את סוג תשלום זה עם הספקים שלהם בכדי לקיים תזרים מזומנים טוב יותר.
 14. 1פשיטת רגלהכרזה על פשיטת רגל היא הודאה בפני הנושים והמדינה כי אין ביכולת החברה להחזיר חובות והיא משאירה את נושא החובות בידי כונס הנכסים אשר יפרק אותה מנכסיה ויחלק את ההכנסות בין הנושים. לאדם אשר הכריז פשיטת רגל אסור לפתוח עסק אחר במשך 7 שנים לפחות מזמן הסגירה של העסק הראשון.
 15. מסגרת אשראימסגרת החריגה המתאפשרת לבעל העסק מהבנק או מחברת האשראי, במסגרת זו יוכל בעל העסק להשתמש בכסף שלא שלו למעשה בכדי לבצע עסקאות ולתפעל את העסק.
 16. דו"ח שנתידו"ח זה הוא מסמך אותו כל עצמאי במדינה חייב להגיש אחת לשנה כאשר הדו"ח מתייחס לחודשים ינואר (מהראשון לחודש) עד סוף דצמבר של אותה שנה, בדו"ח יפרט העוסק את כל הכנסותיו באותה שנה, מידע עליו ועל העסק.
 17. ערבותהתחייבות של צד שלישי לערוב לסכום הלוואה או למימוש עסקה שצד ראשון לא יוכל לעמוד בה, במקרה שכזה הנושה יפנה בדרישת תשלום לערב שחתם על מסמכים בעת ההסכם.
 18. הנפקת מניותהליך הנפקת מניות הוא הליך בו חברה או תאגיד יכולים לגייס כספים באמצעות מכירה של מניות שליטה בחברה לציבור הרחב.
 19. הסכם סודיותמסמך אשר החתום עליו מתחייב לשמור על הרעיון שמוצג בפניו בסודיות מוחלטת, לא לדבר עליו עם אף אחד ולא להעתיק אותו באופן כזה או אחר אחרת הוא מסתכן בתביעה משפטית העלולה לעמוד על סכומי עתק.
 20. בטחונותמושג זה מתייחס לרכוש או כסף אשר תאלצו להציג ואף למשכן בכדי לממש עסקה עם עסק או גוף מסחרי כלשהו, בצורה זו יוכל בעל העסק או הגוף המסחרי שעומד מולכם לדעת כי במידה ולא תעמדו בהסכם או בעליות הכרוכות בעסקה יש מאיפה להשיג את הכסף שהתחייבתם לגביו על פי הסכם.
 21. ביטוח עסקביטוח אשר מספק רשת הגנה לעסקים בפני נזקים, בפני תביעות של ציבור לקוחות ובפני גניבות רכוש וציוד מבית העסק, ביטוח זה חשוב מאד ליציבותו של כל בעל עסק במיוחד אם העסק שלו הוא מקום בו מבקרים לקוחות רבים והם עלולים להיפגע באופן פיזי.
 22. הוצאה מוכרתהוצאה זו תהיה מוכרת בפני רשויות המס כהוצאה הכרחית לתפעול העסק וסכום העסקה או חלק נכבד ממנה יחשב בהוצאותיו של העסק כאשר יעשה החישוב של הרווח שלו בכדי להתחשבן על סכום המס שצריך לשלם.
[whatsapp]